tirsdag 1. mai 2018

Nordfjordeid skulekorps


2005-festivalen i Oslo


2005-festivalen i Oslo.


2005-festivalen i Oslo.


Festival i Trondheim 2006.


Vervekonsert 2. mai 2005 på Nordfjordeid skule. Korpset fekk fri til å gjera konsert, vakre brosjyrar vart utdelte. 


Barnehagetog 2005.


Eige juniorkorps! Året er 2009! Foto TD


Vervekonsert 3. mai 2004.


Vervekonsert 3. mai 2004.Marsjkonkurranse i Molde 2009. 1. premie!


Vervekonsert 2005.

Med foto av kollegaer og engasjerte korpsforeldre. Ei god tid, helsing dirigent Tryggve Dyrvik.

mandag 29. januar 2018

The Garnet star - Granatstjerna


Høgt opp finn i Kefeus, Cepheus, finn du Granatstjerna, Mu Cephei or The Garnet star is a "red giant star". (BCh)  " Mu Cephei is among the most luminous and largest stars in the Galaxy." (NSi) Stjerna ligg som eit fyrtårn i utkanten av den raude emisjonståka IC 1396. Granatstjerna er av dei aller største stjernene me veit om, " a radius of 7 Astronomical Units – 40-percent larger than the orbit of Jupiter." (NSi).  Ho er "perhaps the reddest star visible to the naked eye in the north half of the sky." (BCh)  Distanse: 5261 ly (lysår). Synleg mag. 4.

Foto: Tryggve Dyrvik 2018

Canon EOS 60Da, 200mm objektiv (tilsv ca 320mm).  45 frames stacking.


Kjelder:
NSi: http://www.nightskyinfo.com/archive/mu_cephei/BCh: Burnhams Celestial handbook, vol 1, p 596.
www.universeguide.com


tirsdag 5. desember 2017

Lysmesse i Eid kyrkje


Lysmesse i Eid kyrkje sundag 3. desember 2017 ved konfirmantane og Kaare Michael Christoffersen.