torsdag 26. oktober 2017

Storeggvatnet og Kringlevatnet


Kringlevatnet.


Storeggvatnet. Powshot G1X 2017.

Dragsug


Dragsug 2017.

JekteholaJektehola har ein eineståande undervassflora ved flo sjø. Power Shot G1X 2017.

Kjenndalsvatnet

Ved og i Kjenndalsvatnet 2017. Power Shot G1x.

Bjørlovatnet

Det er mykje spennande vegetasjon i og ved Bjørlovatnet.


Dette biletet er teke frå botnen og rett opp. 


Bjørlovatnet 2017. To øverste haustbilete er med EOS 6D mark II, tre nederste med Power Shot G1x

torsdag 21. september 2017

Hugos tivoli
Foto: Tryggve Dyrvik, Nordfjordeid.
Kamera på stativ, brukte multieksponering for å få karusellane i ulike posisjonar/høgder osb. Kvart foto er eksponert tre gonger. Fint når himmelen enno ikkje er for mørk. Lett prosessering, justering av lys i etterkant.