lørdag 29. juni 2013

M51 "Whirlpool Galaxy" eller Malstraumgalaksen

M51, ein flott galakse!
Galaksen har ein kompanjong som heng tett på. Fyrste oppdaga med spiralarmar, slik som vår eigen galakse. Det var fyrst i 1923 det endeleg vart stadfesta at dette er ein svært fjerntliggjande galakse, og ikkje noko objekt i vår eigen galakse.  Han ligg omlag 35 mill lysår borte i stjernebiletet Canes Venatici, nær Ursa Major. Karlsvogna (The big dipper) er eit asterisme (ikkje noko eigentleg stjernebilete), og stjerna heilt til venstre er den ytste stjerna i "staget" på Karlsvogna, stjerna Alkaid som ligg 101 lysår borte.
Foto: 200mm på kamera med APS-C-sensor, AV 2,8, TV 20-25'', 5-10 eksp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar