lørdag 23. november 2013

Rasfare!


Prof. Stein Bondevik:
"Det som ser ut til å vere kritisk, er nedbørsmengder i på over ti millimeter i løpet av ein time og/eller eit snitt på seks millimeter kvar time i løpet av seks samanhengande timar. (...) Verre er det med steinsprang. Steinar losnar gjerne medan det regnar intenst."
(Fjordabladet 23. nov 2013)

Nedbørsmålingane i Prestemarka var fredag 15. november: totalt 86,6 mm nedbør, med maks intensitet på 23,6 mm pr/time.

Eid kommune har sett av over 4 mill. kr. til tilleggssikring for nettopp steinsprang (som det pr i dag ikkje er sikra skikkeleg mot). Når skal saka opp og dette iverksetjast?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar